Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

1.  Pierwsza pomoc w prawie polskim
– etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
– psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy
– zasady udzielania pierwszej pomocy

2. Ocena stanu i zabezpieczenie poszkodowanego
– ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku
– badanie wstępne i szczegółowe rannego
– RKO (resustytacja krążeniowo oddechowa)
– unieruchomienie z wykorzystaniem kołnierza
– ewakuacja poszkodowanego ze strefy zagrożenia
– zabezpieczenie rannego do czasu przyjazdu służb

3. Najczęstsze urazy i przypadki
– omdlenie, przegrzanie, wychłodzenie
– rany cięte oraz skaleczenia
– zakrztuszenie
– atak serca i stan zawałowy
– poparzenia i odmrożenia
– reakcja alergiczna
– zatrucie

4. Choroby: rozpoznanie i pierwsza pomoc
– padaczka
– cukrzyca
– astma
– epilepsja
– udar

5. Poważne urazy, postępowanie i udzielenie pomocy
– utraty kończyn i krwotoki
– rany brzucha oraz inne poważne przypadki
– złamania zamknięte, otwarte i zwichnięcia
– urazy kręgosłupa i głowy