Samoobrona Kobiet

1. Psychologia walki
– samoobrona w aspekcie prawnym
– zachowywanie procedur bezpieczeństwa obrony koniecznej
– nauka asertywnego podejścia do sytuacji konfliktowych
– agresor i ofiara, czyli jak nie stać się celem ataku
– anatomia człowieka, silne oraz słabe punkty ciała

2. Samoobrona
– nauka atakowania i wykorzystania słabych punktów
– obrona przed uderzeniami i kopnięciami
– obrona przed chwytami, duszeniem, próbą wyrwania torebki
– nauka wywracania przeciwnika oraz bezpiecznego upadku
– walka przy użyciu otoczenia oraz improwizowanych narzędzi
– obrona przed uzbrojonym napastnikiem i walka w ograniczonej przestrzeni
– ręczne miotacze substancji obezwładniających i paralizatory

3. Ćwiczenia sprawdzające
– omówienie przykładowych scenariuszy ataku oraz najlepszej obrony
– praktyczne scenariusze treningowe wzorowane na sytuacjach realnych