Szkolenie snajperskie (poziom podstawowy)
3 zjazdy po 3 dni
(Z WYŁĄCZENIEM STRZELANIA Z OSTREJ)

Dla każdego snajpera najważniejszą bronią jest jego umysł. Uważamy, że aspekt psychologiczny, nastawienie oraz wykształcenie odpowiedniego toku myślenia jest podstawą każdego skutecznego snajpera. Na drugiej pozycji stawiamy umiejętności praktyczne które muszą być opanowane na najwyższym poziomie i używane z największą możliwą starannością. Strzelanie pozostawiamy jako trzeci ostatni całkowicie odrębny aspekt. Możliwe jest wyrobienie doskonałych umiejętności strzelania dystansowego na strzelnicy, jednak pamiętamy o tym, że strzał zawsze jest oddawany na końcu.

Pierwsza część szkolenia będzie skupiała się wokół samych kursantów. Będziemy pracować nad wytworzeniem u każdego z nich cierpliwości, wytrwałości i determinacji w dążeniu do celu. Każda osoba pozna swoje mocne oraz słabe strony i nauczy się nad nimi pracować. Poruszone zostaną aspekty walki psychologicznej, a uczestnicy kursu nauczą się planowania, ustalanie priorytetów i reagowania na zmiany w sytuacji bojowej. Dodatkowo uczestnicy nauczą się tworzyć stroje maskujące, poznają podstawy kamuflażu i sposoby poruszania się snajpera. Nauczą się zakładać i pracować na SPO, prowadzić obserwację, tworzyć szkice i zdawać meldunki, a także nawigować w terenie.

Druga część kursu skupi się na umiejętnościach praktycznych. Kursanci poddani zostaną ćwiczeniom ze stalkingu oraz przenikania, nauczą się wytyczać trasę podejścia oraz dobierać maskowanie do terenu. Poznają różnice między pojęciami kamuflaż, maskowanie i wtapianie się. Nauczą się planować i prowadzić patrole, zasadzki, a także reagować na kontakt z przeciwnikiem. Poddani zostaną sytuacjom stresowym, nauczą się wycofywać, uciekać, kluczyć oraz prowadzić działania opóźniające i blokujące.

Trzecia część będzie służyła szlifowaniu nabytych umiejętności poprzez ćwiczenia i scenariusze szkoleniowe, dodatkowo pracować będziemy nad zniwelowaniem słabych i wzmocnieniem mocnych stron naszych kursantów.

W programie szkolenia:
– snajper i strzelec wyborowy czyli biurokratyczny galimatias
– rola snajpera na współczesnym polu walki
– nauka reagowania na zmiany w polu walki
– nauka planowania i ustalania priorytetów najważniejszych dla wykonania misji
– wykrywanie celów
– priorytetyzowanie celów
– prowadzenie walki psychologicznej
– kamuflaż
– wytyczanie podejścia
– nawigacja w terenie
– wytyczanie podejścia
– kim’s game
– wykonanie stroju maskującego ghillie
– dobieranie maskowania do terenu
– stalking
– podejście z oddaniem strzału na sucho
– przenikanie
– farszowanie stroju
– wtapianie się
– sposoby poruszania się snajpera
– działania na kontakt z przeciwnikiem
– patrol, zasadzka, wycofanie się, ucieczka i kluczenie
– działania opóźniające i blokujące
– prowadzenie obserwacji, szkice i meldunki
– założenie SPO (Snajperski Posterunek Obserwacyjny) i praca na nim
– odejście z SPO i zacieranie śladow obecności