Survival leśny (podstawowy)

1. Psychologia przetrwania
– nasz umysł najważniejszym narzędziem survivalowym
– zasada „STOP”
– nauka rozpoznawania i reagowania na zmiany w otoczeniu podczas survivalu
– nauka umiejętnego planowania i ustalania priorytetów najważniejszych dla przeżycia
– identyfikacja swoich mocnych i słabych stron pod względem survivalowym
– ćwiczenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz intuicyjnego rozwiązywania problemów
– nauka identyfikacji niebezpieczeństw oraz oraz ochrony przed nimi

2. Ogień
– gromadzenie materiałów łatwopalnych z otoczenia
– podstawowe sposoby rozpalania ognia i jego podtrzymania
– podstawowe rodzaje ognisk, ich zalety i wady

3. Schronienie
– budowa improwizowanego schronienia
– sposoby ochrony przed deszczem i zimnem
– podstawowe węzły i użycie sznurka

4. Nawigacja
– poruszanie się przy użyciu mapy i kompasu
– wyznaczenie kierunku marszu na podstawie otoczenia
– nauka określania pory dnia oraz odległości
– poruszanie się nocą

5. Ewakuacja i pierwsza pomoc survivalowa
– sposoby sygnalizacji ratunkowej oraz ich wykorzystanie
– pierwsza pomoc w warunkach survivalowych