Taktyka małych oddziałów piechoty

1. Taktyka małych oddziałów piechoty
– stan gotowości oraz rozkaz bojowy
– specyfika oddziału oraz poszczególnych ról5,21,9
– zachownie zołnierza podczas przebywania w terenie
– sygnały ręczne i komunikacja niewerbalna

2. Podstawy prawidłowego obchodzenia się z bronią
– specyfika i działanie karabinu wz 96 Beryl oraz AKMS
– postawy strzeleckie
– celowanie
– wymiana magazynków
– poruszanie się z bronią

Sobota
1. Patrolowanie
– szyki patrolowe i poruszenie się
– maskowanie
– patrole rozpoznawcze i bojowe
– prowadzenie obserwacji oraz identyfikacji celów
– zasadzka
– rajd
– założenie bazy przejściowej i prowadzenie wart

2. Poruszanie się w terenie
– techniki
– nawigowanie w terenie i wyznaczanie kierunku marszu
– taktyczny marsz
– niebezpieczne obszary

3. Dryle bojowe
– atak oddziału
– reakcja na kontakt
– zerwanie kontaktu
– reakcja na zasadzkę
– atakowanie bunkrów oraz umocnionych pozycji strzeleckich
– czyszczenie okopów
– tworzenie wyłomu

4. Operacje nocne
– poruszanie się w nocy
– nawigacja i odnajdywanie punktu zbiórki
– działania w zespołach dwuosobowych

Niedziela
1. Scenariusze bojowe
– seria zadań i przygotowanych scenariuszy które sprawdzają i szlifują nabyte umiejętności