Samoobrona i techniki interwencyjne

1. Psychologia samoobrony
– obrona konieczna i ochrona mienia
– zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego
– nauka oszacowania sytuacji i dobrania sposobu interwencji
– mowa ciała
– anatomia człowieka, silne i słabe punkty ciała
– współpraca pracowników ochrony podczas interwencji

2. Samoobrona
– kontrola dystansu, postawa i garda oraz poruszanie się w walce
– wyprowadzanie uderzeń pięścią oraz kopnięć, a także ich unikanie i blokowanie
– uwalnianie z duszenia i chwytów
– nauka bezpiecznego upadku
– walka w parterze

3. Techniki interwencyjne
– zakładanie chwytów obezwładniających i transportujących oraz dźwigni
– podcinanie przeciwnika oraz sprowadzanie do parteru za pomocą chwytów
– kajdankowanie i przeszukanie osób
– nauka posługiwania się pałką służbową (tonfa)
– nauka posługiwania się ręcznymi miotaczami substancji obezwładniających
– nauka posługiwania się paralizatorami
– ochrona przed atakami nożem lub przedmiotem niebezpiecznym
– postępowanie z osobami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających